它被称“性价比之王”,标配年夜屏幕、ESP

在外不雅方面 ,比拟于捷达 、桑塔纳、威驰,它在外不雅造型上较着是越发年青时尚的,迎合了当下年青人的审雅观 ,前脸接纳的是贯串式的进气格栅,双侧的年夜灯组一样是可以或许完善的交融在内里,既可以或许拉伸了它的视觉效果 ,又让它变患上个性不少,很是的吸惹人。侧面亦是云云,简便而不复杂 ,颀长清楚的腰线贯串前尾 ,搭配上那溜违式的造型,运动感刹时暴涨 。在车身空间上的表现很是的不错,究竟它的车身尺寸都是极其的亮眼的 ,长宽高别离为:4588*1800*1496妹妹,轴距为2610妹妹,如许的数据较着要比捷达年夜上不少 ,总体外不雅造型更可以或许让消费者影象深刻。

它的车内结构其实不是那末的亮眼,相反,比拟于外不雅造型 ,甚至拉了不少后腿,总体接纳的是玄色主题举行结构,并无甚么豪华的气味在内里 ,算是中规中矩吧,营建出来的气氛还算不错,而它在配置上确凿是让人感应很是的欣喜 ,全系标配刹车辅助、ESP车身不变体系 、上坡辅助、牵引力节制等实用配置 ,就如许的配置而言,比拟于朗逸都相差无几,较着比捷达、桑塔纳 、威驰等车型要超出跨越不少 ,这也是它的亮点之一。

凡是在说到法系车的时辰,它的优异“三年夜件'必然是绕不外的话题的,所揭示出来的品质尤其不俗 ,出格是它的底盘调校技能,甚至连公共都垂涎三尺,更是有着“底盘调校巨匠”之称 ,而这款C4世嘉固然是不甘示弱,搭载有两款策动机供消费者选择,别离是1.2T涡轮增压策动机以及1.6L天然吸气策动机 ,可以或许爆出的最年夜功率别离为136匹以及117匹,峰值扭矩为230牛米以及150牛米,动弹体系方面与之匹配的有5挡手动变速箱和6速手自一体变速箱 。

澳洲幸运10手机APP下载-正规官网
【读音】:

zài wài bú yǎ fāng miàn ,bǐ nǐ yú jié dá 、sāng tǎ nà 、wēi chí ,tā zài wài bú yǎ zào xíng shàng jiào zhe shì yuè fā nián qīng shí shàng de ,yíng hé le dāng xià nián qīng rén de shěn yǎ guān ,qián liǎn jiē nà de shì guàn chuàn shì de jìn qì gé shān ,shuāng cè de nián yè dēng zǔ yī yàng shì kě yǐ huò xǔ wán shàn de jiāo róng zài nèi lǐ ,jì kě yǐ huò xǔ lā shēn le tā de shì jiào xiào guǒ ,yòu ràng tā biàn huàn shàng gè xìng bú shǎo ,hěn shì de xī rě rén 。cè miàn yì shì yún yún ,jiǎn biàn ér bú fù zá ,qí zhǎng qīng chǔ de yāo xiàn guàn chuàn qián wěi ,dā pèi shàng nà liū wéi shì de zào xíng ,yùn dòng gǎn shā shí bào zhǎng 。zài chē shēn kōng jiān shàng de biǎo xiàn hěn shì de bú cuò ,jiū jìng tā de chē shēn chǐ cùn dōu shì jí qí de liàng yǎn de ,zhǎng kuān gāo bié lí wéi :4588*1800*1496mèi mèi ,zhóu jù wéi 2610mèi mèi ,rú xǔ de shù jù jiào zhe yào bǐ jié dá nián yè shàng bú shǎo ,zǒng tǐ wài bú yǎ zào xíng gèng kě yǐ huò xǔ ràng xiāo fèi zhě yǐng xiàng shēn kè 。

tā de chē nèi jié gòu qí shí bú shì nà mò de liàng yǎn ,xiàng fǎn ,bǐ nǐ yú wài bú yǎ zào xíng ,shèn zhì lā le bú shǎo hòu tuǐ ,zǒng tǐ jiē nà de shì xuán sè zhǔ tí jǔ háng jié gòu ,bìng wú shèn me háo huá de qì wèi zài nèi lǐ ,suàn shì zhōng guī zhōng jǔ ba ,yíng jiàn chū lái de qì fēn hái suàn bú cuò ,ér tā zài pèi zhì shàng què záo shì ràng rén gǎn yīng hěn shì de xīn xǐ ,quán xì biāo pèi shā chē fǔ zhù 、ESPchē shēn bú biàn tǐ xì 、shàng pō fǔ zhù 、qiān yǐn lì jiē zhì děng shí yòng pèi zhì ,jiù rú xǔ de pèi zhì ér yán ,bǐ nǐ yú lǎng yì dōu xiàng chà wú jǐ ,jiào zhe bǐ jié dá 、sāng tǎ nà 、wēi chí děng chē xíng yào chāo chū kuà yuè bú shǎo ,zhè yě shì tā de liàng diǎn zhī yī 。

fán shì zài shuō dào fǎ xì chē de shí chén ,tā de yōu yì “sān nián yè jiàn 'bì rán shì rào bú wài de huà tí de ,suǒ jiē shì chū lái de pǐn zhì yóu qí bú sú ,chū gé shì tā de dǐ pán diào xiào jì néng ,shèn zhì lián gōng gòng dōu chuí xián sān chǐ ,gèng shì yǒu zhe “dǐ pán diào xiào jù jiàng ”zhī chēng ,ér zhè kuǎn C4shì jiā gù rán shì bú gān shì ruò ,dā zǎi yǒu liǎng kuǎn cè dòng jī gòng xiāo fèi zhě xuǎn zé ,bié lí shì 1.2Twō lún zēng yā cè dòng jī yǐ jí 1.6Ltiān rán xī qì cè dòng jī ,kě yǐ huò xǔ bào chū de zuì nián yè gōng lǜ bié lí wéi 136pǐ yǐ jí 117pǐ ,fēng zhí niǔ jǔ wéi 230niú mǐ yǐ jí 150niú mǐ ,dòng dàn tǐ xì fāng miàn yǔ zhī pǐ pèi de yǒu 5dǎng shǒu dòng biàn sù xiāng hé 6sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng 。